《RM》《無限挑戰》被河蟹?
微博禁搜索關鍵詞

蘋果日報 2017/08/22 00:00

微博綜藝節目RM搜尋無限挑戰禁韓令涉抄韓國節目

近年有唔少綜藝節目有涉抄韓國節目之嫌,基本上只要個綜藝節目喺韓國夠話題,內地就例必借來「參考」,好似有《中餐廳》就涉抄韓國節目《尹食堂》、《親愛的客棧》涉抄韓國節目《孝利的民宿》、《中國有嘻哈》又涉抄韓國節目《Show Me The Money》等等。

未知是否怕被指抄襲定係因為禁韓令關係,近日喺微博上一啲韓國經典綜藝節目嘅關鍵詞都唔能夠搜尋,好似《無限挑戰》、《RM》、《兩天一夜》、《超人回來了》、《我是歌手》、《我們結婚了》等比較有啲歷史嘅綜藝節目全部都唔可以喺微博上搜索到,而近期嘅《一日三餐》、《尹食堂》、《孝利的民宿》就仍可以成功搜索。

暫時未知點解得一部份韓國綜藝節目唔可以喺微博上搜尋,雖然唔可以搜尋節目名,但可以用藝人嘅名來搜尋,而韓劇暫時仍唔見受影響,好似《來自星星的你》、《太陽的後裔》等神劇亦都如常可以喺微博上搜索得到。