Boy'Z提款緊要失卡更險

蘋果日報 2004/02/14 00:00


男子組合Boy'Z昨日接受新城電台訪問,Kenny(左)自爆險些遺失信用卡,他說:「食飯找數先發現唔見咗張卡,相信係㩒錢時唔見咗啦!好彩去銀行報失時,發現有人已經幫我執到張卡。」