Kim大住肚拍寫真

蘋果日報 2013/01/09 00:00


啱啱宣佈有喜嘅美國名媛Kim Kardashian,有人出二千幾萬畀佢買佢嘅初生B照片,佢都全部推晒,但唔代表佢對錢冇興趣。最近Kim喺邁阿密拍寫真,着住浴袍但隱約見到白色三點式,應該係趁個肚未係好大,嗱嗱聲賺啲奶粉錢啩。
【2012年度勁膠金曲頒獎禮】
可能係今年最公正嘅頒獎禮,保證冇內定冇黑幕,快啲去投選你心目中今年最膠嘅歌曲啦!本月20號將揭曉誰是最膠XD
→ http://campaign.appledaily.com/2012awards