GiGi個唱演繹新歌傳情

蘋果日報 2003/03/10 00:00


梁詠琪(GiGi)本周五(十四)起,會在紅館舉行一連三場的「高妹梁詠琪FunnyFace演唱會」,伊人近日正忙於為演唱會進行綵排。

勤練肚皮舞
將在演唱會中表演肚皮舞和演繹西部牛仔歌舞劇的GiGi,為了以最佳狀態示人,不讓歌迷失望,近日積極投入綵排。GiGi日前說:「我跳舞一向都唔係幾好,但為咗要跳得好啲,我得閒會盡量跳多幾次,希望做到最好畀觀眾睇。我重會喺演唱會發表我首新歌,呢首歌我係為咗一個特別嘅人作,但邊個人就唔講得住,到時大家就會知道係邊個。」
empty
梁詠琪近日積極為演唱會綵排。