Jessica上市雄心萬丈 - 李八方

蘋果日報 2002/01/08 00:00


由傳媒大亨吳鴻生掌上明珠吳旭茉(Jessica)擔大旗的Jessica今天掛牌,昨日在麗嘉酒店開記者會宣布上市事宜,Jessica的弟弟吳旭峰(Peter)亦有到場,不過就甚為低調,始終不肯坐上前排。Peter現時在南華集團任主席助理,負責金融業務。
二十三歲便當上市公司行政總裁的吳旭茉(八方前兩日寫過Jessica,題目錯當佢係主席,謹此更正)面對財經記者的提問顯得有點緊張,尤其該公司二○○一年六月底止錄得中期純利四百七十萬九千元,全靠南華集團旗下公司無條件放棄收取一筆總值七百六十萬元的貸款。對於傳媒不斷追問公司會否繼續獲南華「照住」,Jessica回應:「當然唔會啦,都分開咗,𠵱家係兩間獨立公司嘛。」佢重話,未來每年與南華集團的關連交易將少於一百萬元。
Jessica又稱,本地雜誌面對減價壓力,旗下兩本刊物包括《Jessica》及《味道Lisa》都會減價,但就唔係因為壓力,而係策略。她說,新推出的刊物都要有二至三年投資期,重未定幾時先恢復原價,但廣告費一直企穩無減過,她好有信心兩本雜誌本年底達到收支平衡。
﹙圖﹚吳鴻生公子吳旭峰,現時職位係主席助理,後生可畏。


E-mail:[email protected]