Apple姐日記:
李兆基外遊有美相伴

蘋果日報 2002/05/23 00:00


我Apple姐冇嘢叻,最叻就係識享受人生同埋歎世界,所以身邊嘅朋友都係啲識飲識食識享受嘅優皮一族。
好似早排我Apple姐有個閨中密友啱啱去完瑞士返嚟,佢上機返香港時,俾佢遇到恒基老闆、人稱「四叔」嘅李兆基。「四叔」身邊重有位打扮高貴嘅女士相伴。

唔耐煩𤷪𤺧
「四叔」同女伴坐頭等機位,不過啲空姐先安排經濟位同商務位嘅乘客上機先,搞到四叔同女伴等到發呆,個女伴重等得唔耐煩發𤷪𤺧。咁又唔怪得佢哋,畀得錢坐頭等,梗係想要啲優質嘅服務啦。