Eric牛一萬人合唱

蘋果日報 2007/02/16 00:00


兩隊韓國組合神話同SGWannaBe,前日聯同安在旭喺日本埼玉縣SuperArena會場舉行韓流演唱會,同場內逾萬fans同度情人節。咁啱神話隊長Eric今日28歲生日,所以前晚大批歌迷準備咗個大蛋糕送畀佢預祝牛一,萬名fans齊唱生日歌,場面壯觀。