DaDa臨生女喊驚

蘋果日報 2017/02/21 00:00


盧頌之(DaDa)為男友趙勁皓(King)陀B女,預產期在下月中,二人之前趁情人節拍攝大肚寫真。DaDa表示越接近臨盆,心情越徬徨:「第一次感到徬徨無助,真係完全零經驗,所以好緊張,但我同King都準備好㗎喇!好彩身邊都有好多人幫忙。」
King笑言大肚寫真主角其實是DaDa,對於即將當爸爸,他坦言未有心理準備,自覺未夠成熟,且要兼顧電影和生意,每日睡眠不足,擔心沒時間陪妻女,他說:「見到DaDa個肚越嚟越大,我嘅壓力亦越嚟越大。」又指正構思在B女百日宴時,順便和DaDa註冊結婚。
撰文:葉綠悠
empty
DaDa或會趁B女百日宴時,和King註冊結婚。