AV影音:Shuffle容量加一倍 平售$530

蘋果日報 2008/03/16 00:00


揀MusicPlayer最緊要大件夾抵食,好似iPodShuffle咁,以前覺得佢體積細如USB手指般,鬼咁的骰,但衰在內置記憶只有1GB,容量太小,抄歌時未免會到喉唔到肺,未必滿足搭長途機用家嘅要求!不過,Apple近日繼幫iPhone破格,由原本嘅8GB提升為16GB之外,就連Shuffle的容量亦提升至2GB,唔算好多,但比舊版已加強100%,叫交足功課!更抵讚嘅係,雖然Shuffle容量激增一倍,然而售價不升反降,僅平售$530;至於普通版Shuffle更降價至$370,咁嘅價錢,食少幾餐飯都返咗嚟啦!
查詢:Apple(800908988)